02/07/2022 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất lạc sách (Quán bị hảo hoa lưu trú)
一落索(慣被好花留住)

Tác giả: Chu Đôn Nho - 朱敦儒

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 15:23

 

Nguyên tác

慣被好花留住,
蝶飛鶯語。
少年場上醉鄉中,
容易放、
春歸去。

今日江南春暮,
朱顏何處?
莫將愁緒比飛花,
花有數、
愁無數。

Phiên âm

Quán bị hảo hoa lưu trú,
Điệp phi oanh ngữ.
Thiếu niên trường thượng tuý hương trung,
Dung dị phóng,
Xuân quy khứ.

Kim nhật giang nam xuân mộ,
Chu nhan hà xứ?
Mạc tương sầu tự tỷ phi hoa,
Hoa hữu số,
Sầu vô số.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trăng hoa thói hư ràng buộc
Bướm bay oanh hót
Lúc trẻ chỉ lo mặc sức chơi
Sao lãng tuổi
Xuân đi mất

Nay về già cõi Giang Nam
Còn đâu sức vóc
Đừng vì nỗi buồn như cánh hoa
Hoa có hạn
Buồn vô hạn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đôn Nho » Nhất lạc sách (Quán bị hảo hoa lưu trú)