05/08/2020 13:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu những người mẹ không còn biết hát ru

Tác giả: Đặng Hiển - Đặng Đức Hiển

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phong Nguyệt vào 29/03/2008 22:36

 

Nếu những người mẹ không còn biết hát ru
Thì những đưa trẻ sinh ra sẽ như cây non trồng xuống cát

Nếu núi Vọng Phu chỉ là đá như những hòn đá khác
Thì những người đi sẽ chẳng trở về

Nếu không có Mị Nương cũng chẳng có Trương Chi
hì Hanuman ơi không còn ai biết khóc

Nếu không có nỏ thần cũng không còn Giếng Ngọc
Thì dấu tích Cổ Loa cũng chỉ là bụi đất

Nếu dân tộc không còn kí ức
Thì xứ sở thành sa mạc hoang vu

Nếu những người mẹ không còn biết hát ru

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Hiển » Nếu những người mẹ không còn biết hát ru