31/03/2023 12:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tin nhắn ngày 14-2

Tác giả: Phan Trung Thành

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 01/05/2008 10:48

 

em cầm hoa đến tím
vì sao anh  

vì sao kỷ niệm mọc gai trong lòng
mình em quẩn quanh
trong vỏ ốc

rồi tháng năm
ăn dần
nước mắt  

em xếp từng tờ lịch ghi ngày 14 tháng 2
để biết đang ở đâu
trên đường xa không anh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trung Thành » Tin nhắn ngày 14-2