30/06/2022 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuận An quy chu

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2020 19:40

 

Phiên âm

Phong khẩn mộ trào bình
Quy chu phong lưu khinh
Loan ta phàm lũ chuyển
Giang vĩnh nguyệt đồng hành
Sa dự hồi mâu thất
Bình sơn kháng thủ nghênh
Hầu môn quần nhã vấn
Hải vật tố lam khuynh

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gió mạnh sóng triều dâng
Thuyền về nhẹ lướt băng
Vụng nhiều buồm trở gió
Sông dài lộng bóng trăng
Trảng cát lùi trông hút
Ngự Bình mừng tay vươn
Cửa hầu bầy trẻ đợi
Nghiêng giỏ dòm cá tôm
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Thuận An quy chu