24/10/2021 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu địch
秋笛

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2012 09:24

 

Nguyên tác

清商欲盡奏,
奏苦血沾衣。
他日傷心極,
征人白骨歸。
相逢恐恨過,
故作發聲微。
不見秋雲動,
悲風稍稍飛。

Phiên âm

Thanh thương dục tận tấu,
Tấu khổ huyết triêm y.
Tha nhật thương tâm cực,
Chinh nhân bạch cốt quy.
Tương phùng khủng hận quá,
Cố tác phát thanh vi.
Bất kiến thu vân động,
Bi phong sảo sảo phi.

Dịch nghĩa

Âm trong muốn tuôn ra đến cùng tột,
Tuôn ra nỗi buồn giống như máu ướt áo.
Một lúc nào đó tới chỗ cùng cực của nỗi đau lòng,
Đó là nắm xương trắng của người lính trở về.
Gặp nhau nhưng lại ngại là mang hận,
Nên cố để tiếng phát ra nhỏ thôi.
Không thấy mây thu chuyển,
Gió thu hơi hơi bay.

Bản dịch của Phan Ngọc

Giọng buồn thảm muốn bày tỏ hết
Âm xót xa huyết tưới áo bào
Ngày mai mới thực thương đau
Lính mang xương trắng cùng nhau về nhà
Gặp nhau đây sợ lo buồn quá
Thổi nhỏ thôi cho đỡ xót lòng
Mây thu anh có thấy không
Tiếng buồn theo gió não nùng tiếng bay?
(Năm 759)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu địch