08/06/2023 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu với tôi...
Любовь, давай себя сравним с пандуром!

Tác giả: Rasul Gamzatov - Расул Гамзатов

Nước: Nga
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 29/04/2007 16:27

 

Nguyên tác

Любовь, давай себя сравним с пандуром!
Я - дерево пандура, ты - струна...
Не быть ему ни радостным, ни хмурым,
Он мертв, пока не зазвучит она.

Любовь, давай себя сравним с кинжалом!
Ты - лезвие, а я твои ножны.
Я легковесен без тебя и жалок,
Ножны пустые в деле не нужны!

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tình yêu với tôi như cây đàn
Tình yêu là dây, tôi là hộp gỗ
Tôi không biết vui mừng, đau khổ
Khi dây đàn không rung.

Tình yêu với tôi như con dao:
Tôi - vỏ đựng, tình yêu - lưỡi thép.
Thiếu tình yêu, chẳng bao giờ tôi đẹp
Không ai cần đến tôi.
N.Grebenev dịch từ tiếng Ava ra tiếng Nga

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rasul Gamzatov » Tình yêu với tôi...