28/11/2022 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật
夏日

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 21:14

 

Nguyên tác

庭樹新蔭葉未成,
玉階人靜一蟬聲。
相風不動烏龍睡,
待得嬌鶯自喚名。

Phiên âm

Đình thụ tân âm diệp vị thành,
Ngọc giai nhân tĩnh nhất thiền thanh.
Tương phong[1] bất động ô long[2] thuỵ,
Đãi đắc kiều oanh tự hoán danh.

Dịch nghĩa

Lá cây trong sân chưa đủ tạo nên bóng mát mới,
Thềm ngọc vắng tiếng người, chỉ có tiếng ve kêu.
Quạ đồng im ắng, chó ngủ thiu thiu,
Đang đợi nàng chim oanh kiều diễm tự lên tiếng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bóng rợp mới trong sân chưa đủ
Thềm ngọc kêu một chú ve sầu
Quạ yên, chó ngủ thiu thiu
Hẳn chờ oanh tới yêu kiều hót ca
[1] Gọi tắt của "tương phong ô", là con quạ giả bằng đồng đặt trên cây gần nhà khi có gió thổi sẽ phát tiếng kêu.
[2] Chỉ con chó. Theo sách "Sáp thần hậu ký" thì vào đời Tấn, Trương Nhiên nuôi được con chó đặt tên là Ô Long. Nhiên bị người đầy tớ trai tư thông với vợ toan hãm hại, con chó nhảy cắn đầy tớ cứu chủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Hạ nhật