27/05/2022 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác

Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2019 10:53

 

Sấm thét mưa dồn cát bụi bay,
Thanh bình riêng một cõi Nam nầy.
Non sông đất cũ vừng trăng mới,
Hoa cỏ trời xuân ngọn gió tây.
Hớn hở chim lồng ganh cá chậu,
Nghênh ngang ngựa cỡi nhạo trâu cày.
Bực mình muốn đánh tan cơn mộng,
Một tỉnh mà mười vẫn cứ say.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Cẩn » Cảm tác