23/03/2023 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm thức

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:29

 

Đôi lần nhớ lại đời ta
Những ngày trai trẻ đã xa lắc rồi
Lời người xưa đọng trên môi
Hát ru đêm thức giữa trời lặng yên
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Đêm thức