17/01/2022 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dự án số 23

Tác giả: Hà Văn Kỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi kvh vào 15/05/2008 20:21

 

Người đàn ông tìm người đàn bà
Dự án số 23
Mảnh xương sườn đau buốt
Rơi xuống giữa vườn hoa

Người đàn ông gặp người đàn bà
Dự án số 23
Mỏi mệt ánh mắt hoa
Bàn tay ngà ươm khói

Người đàn ông mơ người đàn bà
Dự án số 23
Chân bước giữa vườn hoa
Đêm rơi nằm dưới đất

Người đàn ông yêu người đàn bà
Dự án số 23
Định mệnh nỡ vòng hoa
Bên bờ hồ lạc hướng

Người đàn ông ôm người đàn bà
Dự án số 23
Thiên đường rơi trái cấm
Mọc trái nấm vô thường

Người đàn ông hôn người đàn bà
Dự án số 23
Chiu chắt đồi hoang dại
Gió ngủ giữa vườn nai

Người đàn ông cắn người đàn bà
Dự án số 23
Tiếng vàng bên khung cửa
Mặn chát những mắt môi

Người đàn ông xa người đàn bà
Dự án số 23
Một hồ sơ khép lại
Trăng trốn giữa hương đài …

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Văn Kỳ » Dự án số 23