25/09/2021 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nơi ấy

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 01:31

 

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Nơi cái chết
   Mở chân trời rộng rãi
   Nơi vầng dương chẳng còn phi nước đại
   Qua trời xanh
   Nơi hư vô
   Là tất cả
Và tôi
   Tôi chẳng là ai nữa
   Tôi sẽ là vô biên
   Cũng có thể
   Là một đấng thiêng liêng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Nơi ấy