12/04/2021 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 82

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2020 18:58

 

Giữ[1] mối giềng[2] thay giữ mối giềng,
Làm người hay chữ đạo thường thường.
Khế kia chua quá sau nên úng,
Lan nọ thơm dai mãi có hương.
Ăn ít ấy hơn, hờn ấy thiệt,
Khôn thời người dái[3], dại người thương.
Nhắn báo bao nhiêu người ở thế[4],
Chẳng khôn, đừng dại, chớ ương ương.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khảo dị: “Giữa”.
[2] Mối và giềng là hai dụng cụ bắt tôm cá như vó, lưới. Mối là các nút dây, giềng là đường dây bốn phía của vó. Chỉ quan hệ gia đình, xã hội.
[3] Kiêng nể, kính nể.
[4] Ở đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 82