26/09/2022 02:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không em

Tác giả: Trịnh Huy Trụ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/11/2015 11:28

 

Một ngày
             lạ lắm
                        không em
Hạt mưa
              như cũng
                             cho riêng
                                             một người
Tiếng mưa
                   đứt
                           nối
                                   thành lời
Lời quên
                 bỏ giữa
                              một trời
                                             không em...
Nguồn: Thơ Huy Trụ chọn lọc, NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Huy Trụ » Không em