11/12/2022 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ đệ hậu thướng Vĩnh Sùng Cao thị lang
下第後上永崇高侍郎

Tác giả: Cao Thiềm - 高蟾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 07:50

 

Nguyên tác

天上碧桃和露種,
日邊紅杏倚雲栽。
芙蓉生在秋江上,
不向東南怨未開。

Phiên âm

Thiên thượng bích đào hoà lộ chủng,
Nhật biên hồng hạnh ỷ vân tài.
Phù dung sinh tại thu giang thượng,
Bất hướng đông phong oán vị lai.

Dịch nghĩa

Cây đào biếc trên trời trồng trong đám sương móc
Cây hạnh đỏ phía mặt trời trồng lẫn với mây
Còn cây phù dung thì mọc trên sông thu
Không oán gió đông chưa giúp cho để nở hoa

Bản dịch của Hải Đà

Bích đào lả ngọn sương rơi
Nắng thơm hồng hạnh mây trời phiêu du
Phù dung vốn nở sông Thu
Hoa chưa khai nhuỵ, chẳng thù gió đông.
Cao thị lang, tức quan thị lang Cao Biền. Ông tài kiêm văn võ. Về võ nghiệp, năm 875, sau khi dẹp yên giặc Nam Chiếu xâm phạm quận Giao Châu, ông được phong tiết độ sứ tỉnh Hoài Nam. Về văn tài, cùng thời với Lý Thương Ẩn, ông để lại hơn 50 bài tuyệt cú. Cao Thiềm ít tuổi hơn ông và là người cùng quê quán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thiềm » Hạ đệ hậu thướng Vĩnh Sùng Cao thị lang