27/06/2022 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm trăng trên đất Mũi

Tác giả: Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/09/2009 23:35

 

“Anh cùng em đi hết ánh trăng này
Một thành phố khác, một bờ bến khác”[1]
Thái Bình Dương ào ạt
Vỗ ru hoài mũi đất xanh
Mũi đất xanh trên biển mông mênh
Đang rẽ sóng lao về phía trước
Ánh trăng chiếu dãi dầu rừng đước
Bao giờ đi hết ánh trăng đây?

“Anh cùng em đi hết ánh trăng này
Một thành phố khác, một bờ bến khác”
Nghe lời hát của vị bùn còn ướt
Thôi thúc hoài trên mũi đất xanh
Em muốn đi mãi mãi cùng anh
Trên mảnh đất cuối cùng Tổ quốc
Theo rừng đước tiến về phía biển
Đi đi hoài chưa hết ánh trăng đây

“Anh cùng em đi hết ánh trăng này
Một thành phố khác, một bờ bến khác”
Nghe thao thiết những lời gió hát
Suốt đêm dài mũi đất chẳng nguôi yên
Đất cùng đi với những con thuyền
Trong tiếng gió gọi hoài không ngớt
Ánh trăng trải mênh mông phía trước
Bao giờ đi hết ánh trăng đây?

“Anh cùng em đi hết ánh trăng này...”
Nguồn: Xuân Quỳnh, Lời ru trên mặt đất, NXB Tác phẩm mới, 1978
[1] Thơ Lưu Quang Vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳnh » Đêm trăng trên đất Mũi