26/05/2024 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm thu

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 01:51

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Cha ơi

Cha ơi

Một con dế đang hát

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Đêm thu