03/12/2021 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tẩu bút tống Kim Hiền Lương
走筆送金賢良

Tác giả: Tống Liêm - 宋濂

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2018 16:03

 

Nguyên tác

飄零已覺二毛侵,
且向西風問苦吟。
蜃雨蠻烟十年夢,
龍韜豹略一生心。
星垂鍾阜知天近,
水入秦淮似海深。
不是秋帆連夜發,
典衣呼酒共登臨。

Phiên âm

Phiêu linh dĩ giác nhị mao[1] xâm,
Thả hướng tây phong vấn khổ ngâm.
Thận[2] vũ Man yên[3] thập niên mộng,
Long thao báo lược nhất sanh tâm.
Tinh thuỳ Chung Phụ[4] tri thiên cận,
Thuỷ nhập Tần Hoài tự hải thâm.
Bất thị thu phàm liên dạ phát,
Điển y hô tửu cộng đăng lâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lênh đênh trôi giạt tóc hai màu,
Lại ngóng về tây ngâm gió đau.
Chướng Man mưa ảo mười năm mộng,
Kế rồng mưu báo một đời trao.
Sao rơi núi bắc rằng trời thấp,
Nước nhập Tần Hoài ấy biển sâu.
Không phải thuyền thu đi đêm suốt,
Áo cầm mua rượu dắt lên cao.
[1] Tóc hai màu.
[2] Theo truyền thuyết là một loài giao long, thổi hơi mù thành lâu đài, đây muốn nói ảo ảnh.
[3] Chướng độc ở các xứ Man.
[4] Hoặc Chung sơn, chỉ vùng núi cực bắc, khí hậu rét lạnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Liêm » Tẩu bút tống Kim Hiền Lương