09/07/2020 00:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya trăng lệch trời trong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2015 11:32

 

Đêm khuya trăng lệch trời trong,
Muốn trao duyên với bạn, sợ lòng mẹ cha.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya trăng lệch trời trong