28/10/2021 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồn Man đạo trung chinh tây thời hành
盆蠻道中征西時行

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 09:00

 

Nguyên tác

路過千山昂復低,
絕聞吠犬與鳴雞。
青青獨有松岩樹,
到處秋聲落鼓鼙。

Phiên âm

Lộ quá thiên sơn ngang phục đê,
Tuyệt văn phệ khuyển dữ minh kê.
Thanh thanh độc hữu tùng nham thụ,
Đáo xứ thu thanh lạc cổ bề.

Dịch nghĩa

Đường qua nghìn núi lên rồi lại xuống
Tuyệt không nghe tiếng chó sủa cùng gà gáy
Chỉ có sắc xanh của cây tùng trải trùm nơi sườn núi
Cùng nơi tiếng thu rụng theo tiếng trống hành quân

Bản dịch của Quách Tấn

Vượt nghìn non đường lên lại xuống
Tiếng gà không tiếng khuyển cũng không
Xanh xanh núi rợp bóng tùng
Luồn theo tiếng trống lạnh lùng gió thu
Bồn Man (1479-1893) là vương quốc cổ ở bán đảo Đông Dương. Năm 1478, bị vua Lê Thánh Tông chiếm và đổi tên thành Trấn Ninh. Thái Thuận theo vua chinh Tây. Bài này làm lúc đi đường.

Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Bồn Man đạo trung chinh tây thời hành