06/06/2023 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về làng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 22/03/2021 06:41

 

Đi mãi mà không gặp người  quen,
lẽ nào làng nay đã đổi tên?
Chợt nghĩ, ra đi từ chín tuổi,
đến cả mình e chẳng nhớ mình!
Năm 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Về làng