23/03/2023 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em đọc thơ cho các bạn”
“Я вам почитаю стихи”

Tác giả: Nika Turbina - Ника Турбина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2008 10:24

 

Nguyên tác

Я вам почитаю стихи
В глазах недоверия
Черные точки.
И я убегаю,
Как раненый кочет
По тонкому,
Зыбкому льду.

Bản dịch của Thuý Toàn

Em đọc thơ cho các bạn
Trong những cặp mắt hiện những chấm đen
Của sự ngờ vực không tin
Vì thế em bỏ chạy
Như chú gà trống bị thương
Trên mặt nước đóng băng còn mỏng mảnh rung rinh
(1983)
Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nika Turbina » “Em đọc thơ cho các bạn”