02/07/2022 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 5
竹枝歌其五

Tác giả: Tôn Tung - 孫嵩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 21:50

 

Nguyên tác

峽路陰陰無四時,
寒雲鳥道掛天危。
荒亭敗驛此何處,
望帝江山號子規。

Phiên âm

Giáp lộ âm âm vô tứ thì,
Hàn vân điểu đạo quải thiên nguy.
Hoang đình bại dịch thử hà xứ,
Vọng Đế giang sơn hiệu Tử Quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường kẽm chỉ một mùa, u tối
Treo trời cao mây lạnh, chim di
Trạm bỏ phế đình hoang hà xứ
Là giang sơn Vọng Đế Tử Quy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Tung » Trúc chi ca kỳ 5