14/08/2022 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký tặng Tân Bình tri phủ Hà hội nguyên
寄贈新平知府何會元

Tác giả: Doãn Uẩn - 尹蘊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2017 14:17

 

Nguyên tác

太液池邊俸紫泥,
馬頭那敢問東西。
錦囊神護琴樽爽,
班席春回雨露低。
隴坻誠知鸚鵡態,
岡梧原是鳳凰棲。
金籠曾否園林夢,
紅紫花間自在啼。

Phiên âm

Thái Dịch trì biên bổng tử nê[1],
Mã Đầu[2] na cảm vấn đông tê (tây).
Cẩm nang thần hộ cầm tôn[3] sảng,
Ban tịch xuân hồi vũ lộ đê.
Lũng để thành tri anh vũ thái,
Cương ngô nguyên thị phụng hoàng thê.
Kim Lung tăng phủ Viên Lâm mộng,
Hồng tử hoa gian tự tại đề.

Dịch nghĩa

Bên đầm Thái Dịch, chiếc ấn son lộ cao lên như ai đặt phơi lên đó,
Mã Đầu kia là bến thuyền có ai dám hỏi gì về các vật đông tây?
Chiếc túi gấm được thần dành cho vật cầm tôn để du thuyết khách,
Các ban tịch đón xuân về, nhờ có mưa móc đổ xuống mới thực có màu xuân.
Vào nơi thung lũng vắng xa mới biết được đặc tính của loài chim anh vũ,
Nấp bên cây ngô đồng mới thấy được nơi nghỉ ngơi của chim phượng hoàng.
Tăng Kim Lung có biết chăng đến giác mộng Viên Lâm?
Nghe như tự có tiếng buồn tiếng than giữa đám hoa thơm màu hồng màu tía.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Thái Dịch bên đầm phơi ấn son
Hỏi ra mới biết đến thuyền con
Cầm tôn Thần tặng màu tơ gấm
Vũ lộ xuân về đẹp nước non
Anh vũ trèo trên chồi bóng rậm
Phượng hoàng đậu dưới cánh ngô giòn
Viên Lâm mộng tưởng tăng Kim Lũng
Hồng tía hoa thơm dọc lối mòn
Họ Hà tức Hà Duy Phiên, quê ở Thanh Hoá, đỗ hương cống năm 1809, được bổ chức Tri phủ Tân Bình, thành Gia Định, rồi làm Tham tri bộ Lại. Năm 1836, dẹp loạn Quách Tất Công ở Ninh Bình, được thăng hàm Thượng thư. Đến đời Thiệu Trị, được thăng Hiệp biện đại học sĩ, Cơ mật viện đại thần. Sau lại được thăng Tổng tài Quốc sử quán. Ông đã có công tham gia soạn Đại Nam hội điển. Ông mất năm 1853.

Nguồn: Doãn Uẩn thi tuyển, NXB Văn học, 2005
[1] Bùn màu tía. Sách Thái Ung độc đoán chép: Hoàng Đế có sáu con dấu, có thứ dùng chất tử nê để đóng vào giấy.
[2] Bến nước dùng cho thuyền đậu. Về sau bến đậu thuyền thường gọi là Mã Đầu.
[3] Những dụng cụ dưỡng tính, dùng để tự giải thoát tâm trạng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Uẩn » Ký tặng Tân Bình tri phủ Hà hội nguyên