02/12/2022 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi 05 - Kiều bán mình chuộc cha

Tác giả: Chu Mạnh Trinh - 朱孟楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2007 15:16

 

Thử đem tình hiếu bắc đồng cân,
Trăm thảm nghìn sầu góp một thân.
Bèo dạt mây trôi đành với phận,
Đào tơ liễu yếu ngán cho xuân.
Kiếp trần đeo nặng[1] hoa lìa gốc,
Vạ gió gây nên nước đến chân.
Nông nỗi hợp tan lời gắn bó,
Trời già âu cũng mở đường nhân.
Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 18
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003
[1] Có bản in là “Giọt sương trĩu nặng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mạnh Trinh » Hồi 05 - Kiều bán mình chuộc cha