13/08/2022 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu Khúc từ kỳ 3
九曲詞其三

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 09:39

 

Nguyên tác

鐵騎橫行鐵嶺頭,
西看邏逤取封侯。
青海只今將飲馬,
黃河不用更防秋。

Phiên âm

Thiết kỵ hoành hành Thiết lĩnh[1] đầu,
Tây khan La Tá[2] thủ phong hầu.
Thanh Hải[3] chỉ kim tương ẩm mã,
Hoàng Hà bất dụng cánh phòng thu.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dọc ngang thiết mã đầu non Thiết
Tây ngó La Sa kiếm ấn Hầu
Thanh Hải hồ giờ cho ngựa uống
Sông Hoàng khỏi nghĩ chuyện ngừa thu
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Một ngọn núi trong vùng Cửu Khúc.
[2] Tên thành, đời Đường là kinh đô của người Thổ Phồn, nay là thành phố Lạp Tát, trong khu tự trị Tân Cương.
[3] Tên hồ, nay ở phía tây thủ phủ Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Cửu Khúc từ kỳ 3