16/07/2024 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 05/07/2021 06:46

 

Thế rồi đi, quyết chí ra đi,
(chẳng để lại chút tro tàn bếp lửa,
chẳng để lại dẫu phần ngàn lời hứa.)
Nếp nhà hoang rêu cỏ mọc xanh rì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đi