18/09/2021 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhặt sạn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 18:16

 

Hạt gạo trắng
Hạt sạn trắng
Lần không ra

Hạt gạo nặng
Hạt sạn nặng
Sẩy không bay

Mẹ nhón tay
Nhặt phải gạo
3-1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Nhặt sạn