15/08/2022 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo luyện tử - Dạ đảo y
搗練子-夜搗衣

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2007 22:05

 

Nguyên tác

收錦字,
下鴛机,
淨拂床砧夜搗衣。
馬上少年今健否?
過瓜時見雁南歸。

Phiên âm

Thu cẩm tự[1],
Hạ uyên ky,
Tịnh phất sàng châm dạ đảo y.
Mã thượng thiếu niên kim kiện phủ?
Quá qua thời[2] kiến nhạn nam quy.

Dịch nghĩa

Cuộn tấm lụa chữ gấm,
Rời khung cửi,
Quét sạch hòn đá đập áo.
Người trẻ tuổi trên yên ngựa nay có khoẻ không?
Đã qua mùa dưa chín chỉ thấy nhạn về nam.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Thu chữ gấm
Xuống khung này
Quét sạch hòn châm đập áo ngay
Người ở biên cương nay có khoẻ
Qua mùa dưa chỉ thấy hồng bay.
[1] Chữ gấm. Theo Tấn thư, tướng của Tiền Tấn (Bắc triều) là Đậu Thao đi trấn thủ biên cương, vợ là Tô Huệ (tự Nhược Lan) thương nhớ, dệt lên bức gấm bài thơ hồi văn gửi cho Đậu Thao. Sau từ “chữ gấm” trở thành điển cố chỉ gấm, lụa hoặc thư gửi cho chồng.
[2] Mùa dưa. Theo Tả truyện, Trang công năm thư 8, Tề Tương công phái tướng quân Liên Xứng và Quản Chí Phủ ra trấn thủ biên cương, lúc ấy đang mùa dưa chín. Tướng công liền hứa đến mùa dưa chín sang năm sẽ phái người ra thay thế. Ai ngờ hết năm, đến mùa dưa. Tương công nuốt lời, không cho họ trở về. Đây dùng điển cố này để nói chinh phu đã mãn hạn quân dịch nhưng chưa được trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Đảo luyện tử - Dạ đảo y