26/10/2021 00:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

New York, 7.7.1995

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 08/09/2009 01:36

 

Với N.An Trung, T.Quốc Thịnh, và...

Người xe nghe suối tuôn xè
nhà khe nghe núi đá khe tầng tầng

Vỉa hè viễn xứ chồn chân
leo lên vỗ vỗ vai Thần Tự Do
Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » New York, 7.7.1995