01/10/2022 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Đông Đình hoạ Nhị Khê nguyên vận
遊東亭和蘂溪原韻

Tác giả: Hồ Tông Thốc - 胡宗鷟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 09:40

 

Nguyên tác

才識如君尚少年,
文章嗟我老無緣。
已將得喪遺形外,
不復功名到枕邊。
變豹只堪閑隱客,
羡魚何必苦臨川。
幸能日月頻來訪,
休怪東亭似磬懸。

Phiên âm

Tài thức như quân thượng thiếu niên,
Văn chương ta ngã lão vô duyên.
Dĩ tương đắc táng di hình ngoại,
Bất phục công danh đáo chẩm biên.
Biến báo chỉ kham nhàn ẩn khách,
Tiễn ngư hà tất khổ lâm xuyên.
Hạnh năng nhật nguyệt tần lai phỏng,
Hưu quái Đông Đình tự khánh huyền.

Dịch nghĩa

Tài năng, tri thức như ông mà hãy còn trẻ,
Văn chương, thương cho ta mãi vô duyên!
Đã đem việc được mất đặt ngoài hình hài,
Không để mộng công danh đến bên gối nữa.
Biến báo, chỉ nhàn nhất người ở ẩn,
Khen cá, hà tất làm khổ kẻ bên sông.
Mong được ông ngày ngày tới thăm hỏi,
Đừng ngại Đông Đình hiu quạnh như chiếc khánh treo.

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Tài trí như anh tuổi thiếu niên
Văn chương ta khổ mãi vô duyên
Đem trò được mất bỏ ngoài cuộc
Gạt áng công danh khỏi gối bên
Phải biết lo mình nhàn trọn cuộc
Còn hơn chác việc mệt thường xuyên
Mong anh thư thả năng lui tới
Chớ ngại Đông Đình: khánh ngoắc lên!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Phi Khanh (phần phụ lục thơ Hồ Tông Thốc), NXB Văn học, 1981

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tông Thốc » Du Đông Đình hoạ Nhị Khê nguyên vận