03/08/2021 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc mũ trên giá
A hat on the rack

Tác giả: Khuyết danh Anh

Nước: Anh
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2008 10:14

 

Nguyên tác

Well, I came home the other night,
Drunk as I could be;
Found a hat on my hat rack
Where my hat ought to be.

Oh, come my wife, my pretty little wife,
Explain this thing to me
How come that hat on the hat rack
Where my hat ought to be.

You blind fool, you drunken fool,
Can't you never see?
That's only a milkpail
My granny sent to me.

I've traveled this wide world over,
A hundred miles or more,
But a sweatband in a milkpail
I never did see before.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tối thứ hai tôi về nhà muộn
Say, say, say thật là say-
Và thấy mũ ai đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hằng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Mũ ai đấy, đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hằng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng xô nước hai bên có lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Anh » Chiếc mũ trên giá