10/02/2023 03:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõng con qua cửa Thần Phù

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 24/08/2020 01:51

 

Cõng con qua cửa Thần Phù
Gió xô vành nón vụng tu chòng chành
Mỏi tay mẹ cắt cói xanh
Trên lưng con ngủ ngon lành giấc trưa.

Cõng con qua những nắng mưa
Mồ hôi mẹ đổ mặn thừa muối chang
Sóng vồ chân núi đào hang
Mon men mẹ bước chân sang nhọc nhằn.

Cõng con đời mẹ muộn mằn
Qua đền Nhân Phẩm áo khăn sụt sùi
Thần phù thiên hạ buồn vui
Xin cho mẹ bớt ngậm ngùi tháng năm.
Ninh Bình, 22/08/2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Cõng con qua cửa Thần Phù