28/06/2022 13:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Phòng là chốn hữu tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:39

 

Hải Phòng là chốn hữu tình,
Thuyền buôn, thuyền bán rập rình bờ sông.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hải Phòng là chốn hữu tình