17/06/2024 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Phòng là chốn hữu tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:39

 

Hải Phòng là chốn hữu tình,
Thuyền buôn, thuyền bán rập rình bờ sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hải Phòng là chốn hữu tình