22/05/2024 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 1

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 27/12/2022 04:52

 

Phiên âm

Sơn vân nhất xuất phổ vũ trạch,
Thần long vị hưng, diểu vô tích.
Nhân giai phục xử, xuất giả thuỳ?
Tri kỷ lạc lạc tương an chi?

Dịch nghĩa

Mây núi hễ bay ra thì khắp nơi được mưa nhuần thấm,
Rồng thần chưa dậy thì biệt tích biệt tăm.
Người nào cũng ở ẩn thì ai ra hành đạo?
Bạn tri kỉ lẻ loi biết đâu mà tìm mình?

Bản dịch của Trần Lê Văn

Mây núi bay ra mưa thấm khắp,
Rồng thần chưa dậy, dấu xa lắc,
Ai cũng ở ẩn, ai giúp đời?
Bạn bè biết đâu tìm tăm hơi!
Trường Thư, Kiệt Nịch: hai nhà ẩn dật nổi tiếng Trung Quốc thời cổ đại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 1