31/03/2023 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh hùng bí thế nằm co

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2018 18:09

 

Anh hùng bí thế nằm co
Chờ cơn gió đến thò giò tiến lên
Gian lao thử thách nên tên
Nên tình, nên nghĩa khó quên trong đời.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Anh hùng bí thế nằm co