04/12/2022 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 2
少年行其二

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/11/2006 19:33

 

Nguyên tác

家本清河住五城,
須憑弓箭得功名。
等閒飛鞚秋原上,
獨向寒雲試射聲。

Phiên âm

Gia bản Thanh Hà[1] trú Ngũ Thành[2],
Tu bằng cung tiễn đắc công danh.
Đẳng nhàn phi khống thu nguyên thượng,
Độc hướng hàn vân thí xạ thanh.

Dịch nghĩa

Nhà ở bên sông Thanh Hà, trong thành Ngũ,
Phải nhờ vào cung tên mà có công danh.
Những lúc rảnh rỗi, phi ngựa lên vùng cao trong mùa thu,
Một mình bắn tên lên mây lạnh tập nghe tiếng tên bay.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhà sông Thanh, Ngũ Thành cư trú
Nhờ cung tên thành tựu tiếng thơm
Ngựa phi khắp chốn thảo nguyên
Trong mây chim hót, buông tên xé trời
[1] Sông bắt nguồn từ Hà Nam, chảy qua Hà Bắc, vào Sơn Đông rồi ra biển.
[2] Đất nay ở bên bờ sông Thanh Hà, huyện Cao Uyển, tỉnh Sơn Đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Thiếu niên hành kỳ 2