23/05/2024 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu Chân sơn, Tịnh Cư tự, yết Vô Ngại thượng nhân
九真山淨居寺謁無礙上 人

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 08:39

 

Nguyên tác

大士生天竺,
分身化日南。
人中出煩惱,
山下即伽藍。
小澗香為刹,
危峰石作龕。
候禪青鴿乳,
窺講白猿參。
藤愛雲間壁,
花憐石下潭。
泉行幽供好,
林掛浴衣堪。
弟子哀無識,
醫王惜未談。
超然虎溪夕,
雙樹下虛嵐。

Phiên âm

Đại sĩ sinh Thiên Trúc,
Phân thân hoá Nhật Nam[1].
Nhân trung xuất phiền não,
Sơn hạ tức Già Lam.
Tiểu giản hương vi sát,
Nguy phong thạch tác kham.
Hậu thiền thanh cáp nhũ,
Khuy giảng bạch viên tham.
Đằng ái vân gián bích,
Hoa liên thạch hạ đàm.
Tuyền hành u cung hảo,
Lâm quải dục y kham.
Đệ tử ai vô thức,
Y vương[2] tích vị đàm.
Siêu nhiên Hổ Khê[3] tịch,
Song thụ hạ hư lam.

Dịch nghĩa

Đức Phật Thích Ca vốn sinh ra ở đất Ấn Độ
Phân hoá thân sang đất Nhật Nam này
Giải thoát khỏi cảnh phiền não trong cõi người
Chùa Già Lam của Ngài làm ngay ở dưới núi
Suối khe lấy hương làm bảo sát (chùa, tháp)
Núi cao lấy đá làm am thiền
Chim xanh cho con bú chầu (rúc đầu) khi vào thiền định
Vượn trắng dự nghe khi giảng kinh Phật
Mây leo quấn trên vách đá từng lớp đứng
Hoa bò trên hồ dưới chân vách đá
Suối đi quanh quất u tịch đem cho cái thú
Rừng cây mang (phơi) áo tắm
Đệ tử đáng thương vì không biết
Tiếc chưa hiểu phép chữa bệnh của vua thầy thuốc
Ngồi ở Hổ Khê siêu nhiên
Một mình dưới cây ngọn núi hư không.

Bản dịch của Hoà thượng Thích Mật Thể

Phật xưa sinh ở Tây Thiên
Mà nay xuất hiện ở miền Nhật Nam
Thoát vòng đau khổ cõi phàm
Thảnh thơi dưới núi Già Lam một toà
Ngọn khe, đỉnh núi lân la
Hương là cổ sát, đá là thiền am
Chim xanh chúc, vượn trắng dòm
Sớm mai giảng kệ, chiều hôm tham thiền
Mấy từng mây quấn, đá chen
Dây leo chân vách, hoa lên mặt đầm
Thiên nhiên sẵn thú tuyền lâm
Rừng phơi, áo giặt suối dầm nước hương
Phận hèn học kém đáng thương
Tiếc vì chưa hiểu y vương thế nào
Hổ Khê một bữa may sao
Đầu non đổ xuống cây cao một mình.
Đây là bài thơ họ Thẩm viết tặng Vô Ngại thượng nhân, lúc yết kiến vị sư người Việt danh tiếng này, ở chùa Sơn Tĩnh, thuộc hạt Cửu Chân cũ (gồm cả Nhật Nam), vào năm 685, thời Võ Tắc Thiên soán ngôi nhà Đường ở Trung Hoa. Cửu Chân thuộc địa phận Thanh Hoá ngày nay.

[1] Ở vào địa phận từ Hoành Sơn đến đèo Cả bây giờ.
[2] Bài Khuyết y luận của Giản Văn Đế nhà Lương nói: Y vương người ở Chi Vực rất thông hiểu về kinh nhà Phật.
[3] Lư sơn ký nói: Pháp sư Huệ Viễn đưa chân khách qua Hổ Khê, con hổ cũng kêu rống lên để tiễn. Pháp sư cùng khách đàm luận về đạo Phật, không biêt đã lội qua Hổ Khê từ lúc nào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Cửu Chân sơn, Tịnh Cư tự, yết Vô Ngại thượng nhân