08/08/2020 10:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá tải

Tác giả: Thảo Phương - Nguyễn Mai Hương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2009 18:43

 

Ngụ nơi lồng ngực em - trái tim Đàn ông
Bất cần - ham hố
Trái tim nâng bầu rượu và gây sét giữa trời quang

Ngụ nơi lồng ngực em - trái tim Đàn bà
Hiến dâng - chiếm đoạt
Trái tim biết đỏ mặt

Anh nhìn em bằng cái nhìn huỷ diệt
Em vỡ tan cùng hai trái tim
Quá tải
Nguồn: Người đàn bà do đàn ông sinh ra, NXB Văn nghệ TP HCM, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thảo Phương » Quá tải