20/10/2020 13:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nằm đêm nghĩ lại trách thầm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 14:47

 

Nằm đêm nghĩ lại trách thầm,
Ông Tơ sao cắc cớ[1].
Nhớ ai, rứt xé ruột tằm,
Mơ hình tưởng bóng, luỵ dầm thấm bâu.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Oái oăm, ngược đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nằm đêm nghĩ lại trách thầm