06/07/2022 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyễn lang quy
阮朗歸

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Diệp Y Như vào 19/12/2009 08:47

 

Nguyên tác

湘天風雨破寒初,
深沉庭院虛。
麗譙吹罷小單于,
迢迢清夜徂。

鄉夢斷,
旅魂孤,
崢嶸歲月除。
衡陽猶有雁傳書,
郴陽和雁無。

Phiên âm

Tương thiên phong vũ phá hàn sơ,
Thâm trầm đình viện hư.
Lệ tiều xuy bãi “Tiểu Thiền Vu[1]”,
Thiều thiều thanh dạ tồ.

Hương mộng đoạn,
Tộc hồn cô,
Tranh vanh tuế nguyệt dư.
Hành Dương do hữu nhạn truyền thư,
Xâm Dương hoà nhạn vô.

Bản dịch của Nam Long

Trời Tương ngừng rét gió mưa sa,
Vắng lặng lầu gác hoa.
“Tiểu Thiền Vu” thôi vọng cửa ngà,
Chầm chậm đêm đã nhoà.

Niềm quê dứt,
Một mình ta,
Tết đến chẳng còn xa.
Hành Dương còn nhạn chuyển thư nhà,
Xâm Dương nhạn chẳng qua.
Bài này được làm trong thời gian tác giả bị đày ra Sâm Dương.

[1] Tên một khúc giốc đời Đường. Lý Ích 李益 bài Thính hiểu giốc 聽曉角 có “Vô hạn tái hồng phi bất độ, Thu phong xuy nhập Tiểu Thiền Vu” 無限塞鴻飛不度,秋風吹入小單于 (Vô hạn chim hồng trên ải bay không qua được, Gió thu thổi nhập vào khúc Tiểu Thiền Vu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Nguyễn lang quy