26/10/2020 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ban mai

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 22:36

 

Em mang niềm tin tôi
Băng qua miền gian khó
Như con thuyền vượt bão tố.

- Kìa em, kìn kìn muôn vàn tinh tú
Như lũ bò no cỏ
Thung thăng đi mở ban mai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Ban mai