30/05/2024 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Triều Tiên quốc sứ Lý Tuý Quang kỳ 2
答朝鮮國使李睟光其二

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 15:13

 

Nguyên tác

義安何地不安居,
禮接誠交樂有餘。
彼此雖殊山海域,
淵源同一聖賢書。
交鄰便是信為本,
進德深惟敬作輿。
記取使軺回國日,
東南五色望雲車。

Phiên âm

Nghĩa An[1] hà địa bất an cư,
Lễ tiếp thành giao lạc hữu dư.
Bỉ thử tuy thù sơn hải vực,
Uyên nguyên đồng nhất thánh hiền thư.
Giao lân tiện thị tín vi bản,
Tiến đức[2] thâm duy kính tác dư.
Ký thủ sử diêu hồi quốc nhật,
Đông nam ngũ sắc vọng vân xa[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đất Nghĩa An vùng nào không ổn
Tiếp đãi bằng thành lễ vui hơn
Núi sông tuy đó đây khác cõi
Nhưng vẫn cùng nguồn sách thánh hiền
Kết láng giềng lấy tin làm gốc
Kính trọng nhau nền đức dày thêm
Ngày sứ về nước xa ghi nhớ
Ngóng xe mây năm sắc đông nam
[1] Tên đất, thuộc quần đảo Lưu Cầu 琉球, xưa thuộc Triều Tiên. Thời Tuỳ Dạng Đế, khi đánh qua Triều Tiên, vua Tuỳ đã cho quân đánh vào Nghĩa An trước nhất. Trong thơ văn khi nói đến Nghĩa An, thường cũng muốn chỉ Triều Tiên.
[2] Tăng tiến đạo đức.
[3] Ngũ sắc vân xa tức xe mây năm sắc, ám chỉ điềm tốt, hai sứ chúc nhau chuyện tốt lành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đáp Triều Tiên quốc sứ Lý Tuý Quang kỳ 2