21/01/2022 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân cung oán
春宮怨

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 05:34

 

Nguyên tác

早被嬋娟誤,
欲歸臨鏡慵。
承恩不在貌,
教妾若為容?
風暖鳥聲碎,
日高花影重。
年年越溪女,
相憶采芙蓉。

Phiên âm

Tảo bị thiền quyên ngộ,
Dục quy lâm kính dung.
Thừa ân bất tại mạo,
Giao thiếp nhược vi dung.
Phong noãn điểu thanh toái,
Nhật cao hoa ảnh trùng.
Niên niên Việt khê nữ,
Tương ức thái phù dung.

Dịch nghĩa

Sớm đã bị dung nhan xinh đẹp làm hư hoại cuộc đời
Muốn điểm trang mà nhìn vào kính thấy lười biếng
Được quân vương thừa sủng có phải đâu vì nhan sắc
Khiến cho thiếp biết đâu mà chỉnh diện dung
Gió ấm tiếng chim kêu thánh thót
Mặt trời lên cao bóng hoa trùng trùng
Mỗi năm các thiếu nữ ở suối Nhược Da
Còn đang mơ tưởng chuyện hái phù dung (được vua thừa ân) đấy

Bản dịch của Hải Đà

Đẹp xinh càng duyên bạc
Muốn về biếng gương soi
Ơn vua chẳng vì sắc
Trang điểm chi vẽ vời
Gió xuân mừng chim hót
Bóng hoa rợp ánh trời
Bao năm cô gái Việt
Phù dung hái nhớ người.
[] Chỉ suối Nhược Da, giờ là huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, xưa là chỗ Tây Thi giặt lụa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Xuân cung oán