19/01/2022 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thi kỳ 15
馬詩其十五

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2014 14:17

 

Nguyên tác

不從桓公獵,
何能伏虎威。
一朝溝隴出,
看取拂雲飛。

Phiên âm

Bất tòng Hoàn Công[1] liệp,
Hà năng phục hổ uy.
Nhất triêu câu lũng xuất,
Khán thủ phất vân phi.

Dịch nghĩa

Không được theo Tề Hoàn Công đi săn,
Thì sao có đủ uy để đối đầu với hổ.
Sẽ có ngày, ta ra khỏi nơi ngòi nhò gò thấp này,
Xoải vó phi nhanh như mây bay.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không theo Hoàn Công săn
Lấy uy đâu đánh hổ
Một sáng ra khỏi gò
Phi như mây cuốn gió
[1] Vua nước Tề thời Xuân Thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Mã thi kỳ 15