27/01/2022 02:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân đăng Hoàng Hạc lâu
暮春登黃鶴樓

Tác giả: Chu Bật - 周弼

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/07/2014 15:45

 

Nguyên tác

欲盡殘春酒,
登臨事已違。
聽殘懷舊笛,
添盡禦寒衣。
鳥向青山沒,
人來赤壁稀。
最憐城側樹,
無可作花飛。

Phiên âm

Dục tận tàn xuân tửu,
Đăng lâm sự dĩ vi.
Thính tàn hoài cựu địch,
Thiêm tận ngự hàn y.
Điểu hướng thanh sơn một,
Nhân lai Xích Bích hy.
Tối liên thành trắc thụ,
Vô khả tác hoa phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Uống cho hết rượu cuối xuân
Lên lầu ý đã như chừng chưa ưa
Nghe thừa điệu sáo hoài xưa
Mặc thêm áo bởi xuân chưa hết hàn
Cánh chim chìm cuối non ngàn
Người về Xích Bích ngày càng hiếm hoi
Thương hàng cây phủ thành ngoài
Nhánh cành trơ trụi không loài hoa bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bật » Mộ xuân đăng Hoàng Hạc lâu