27/09/2020 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Triều bổ khuyết quy Nhật Bản quốc
送晁補闕歸日本國

Tác giả: Triệu Hoa - 趙驊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2014 10:39

 

Nguyên tác

西掖承休浣,
東隅返故林。
來稱郯子學,
歸是越人吟。
馬上秋郊遠,
舟中曙海陰。
知君懷魏闕,
萬里獨搖心。

Phiên âm

Tây dịch thừa hưu hoán,
Đông ngung phản cố lâm.
Lai xưng Đàm[1] tử học,
Quy thị Việt[2] nhân ngâm.
Mã thượng thu giao viễn,
Chu trung thự hải âm.
Tri quân hoài Nguỵ khuyết,
Vạn lý độc dau tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghỉ hưu xin rời tây tỉnh
Rừng xưa về ước xứ đông
Đến xưng người đi du học
Về hát bài hoài Việt ngâm
Lưng ngựa đất thu xa tít
Cô thuyền mờ sáng âm trầm
Biết anh có lòng nhớ khuyết
Vạn dặm hoài bão động tâm
Triều bổ khuyết tức Triều Hành 晁衡, một học giả Nhật Bản sang du học rồi làm quan nhà Đường, giữ chức Bổ khuyết ở Trung thư tả tỉnh đời Huyền Tông.

[] Tức Trung thư tả tỉnh.
[1] Chỉ Nhật Bản.
[2] Tức An Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hoa » Tống Triều bổ khuyết quy Nhật Bản quốc