31/03/2023 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 07
和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其七

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:05

 

Nguyên tác

老圃亭亭樹戟枝,
雄心肯許蝶蜂知。
外間若問此中事,
先未寒梅禦朔吹。

Phiên âm

Lão phố đình đình thụ kích chi,
Hùng tâm khẳng hứa điệp phong tri.
Ngoại gian nhược vấn thử trung sự,
Tiên vị hàn mai ngự sóc xuy.

Dịch nghĩa

Cây cành áp sát nhau sừng sững trong vườn xưa,
Hùng tâm không để cho ong bướm biết.
Bên ngoài nếu hỏi chuyện trong này,
Rằng: vì mai lạnh, chống gió bấc trước.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Vườn cũ đan cành cây áp cây,
Mảnh lòng chẳng để bướm ong hay.
Người ngoài việc ấy ai thông tỏ,
Cốt đỡ mai gày gió bấc lay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 07