02/03/2021 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng (7)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2018 07:23

 

vàng lên non biếc
tiếc chi ngày phai
vò võ khung trời
vừng trăng riêng chiếc
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Trăng (7)