30/09/2022 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 03
首03

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 07:51

 

Nguyên tác

遯世從醫養一眞,
不知爲富豈知貧。
林泉欲了三生道,
綸綍難辭萬里身。
半擔烟霞勞驛馬,
满山猿鶴送征人。
虛名自揣無他秘,
只恐疎狂對聖君。

Phiên âm

Độn thế tòng y dưỡng nhất chân,
Bất tri vi phú khởi tri bần.
Lâm tuyền dục liễu tam sinh đạo,
Luân phất nan từ vạn lý thân.
Bán đản yên hà lao dịch mã,
Mãn san viên hạc tống chinh nhân.
Hư danh tự suỷ vô tha bí,
Hoàng khủng sơ cuồng đối thánh quân.

Bản dịch của (Không rõ)

Học thuốc xa người để dưỡng chân
Phú không hay biết biết chi bần
Ba sinh rừng núi mong tròn đạo
Vạn lý khâm thừa dám tiếc thân
Nửa cõi khói mây chồn bước ngựa
Đầy non hạc vượn tiễn hành nhân
Hư danh đã bỏ không mơ ước
Sơ kháng còn lo đối thánh quân!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 03