06/08/2020 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 15:41

 

Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân,
Sao cô nhan sắc mười phân vẹn mười.
Nam mô phật độ chúng tôi,
Khiến cho anh được vào chơi thiền già.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân